ECOGENIC BABY tekutý prací prostředek dětský 1 L

Kód: 952119
159 Kč
skladem 3-5 dní

Tekutý prací prostředek pro citlivou dětskou pokožku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

ECOGENIC BABY tekutý prací prostředek dětský 1 L

Tekutý prací prostředek pro citlivou dětskou pokožku Ecogenic BABY.

Použití pracího gelu:

  • (1 odměrka = 50 ml): praní v pračce i ruční praní (4-5 kg prádla):
  • 1,5 odměrky (75 ml) pro slabé znečištění
  • 2 odměrky (100 ml) pro střední znečištění
  • 2,5 odměrky (125ml) pro silné znečištění

Složení pracího gelu Ecogenic Baby:

Laurylsíran sodný, alkyl polyglykosid. Dle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech obsahuje: 5-<15% aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15% neiontové povrchově aktivní látky. NEBEZPEČÍ: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní mohou vkládat příspěvky. Prosíme, přihlaste se nebo se registrujte .